Cung cấp hệ thống tủ điện động lực và điều khiển cụm Sàng-Tuyển cho nhà máy Sàng-Tuyển than Lép Mỹ

Tên dự án:  Cung cấp hệ thống tủ điện động lực và điều khiển cụm Sàng-Tuyển cho nhà máy Sàng-Tuyển than Lép Mỹ

Thời gian thực hiện: 2018

Nội dung:

  • Thiết kế, cung cấp, vận hành các hệ thống Sàng, Tuyển bao gồm :
  • Trạm vận hành tại nhà điều khiển cụm sàng 1,5 triệu tấn/năm (Mặt bằng +21)
  • Tủ điều khiển ĐK 2 tại cụm sàng 1,5 triệu tấn/năm
  • Tủ điều khiển ĐK 3 tại nhà điều khiển băng tải B800x380m mặt bằng +21
  • Trạm điều khiển và thu thập dữ liệu băng tải RTU01 tại nhà điều khiển băng tải B1000x915m mặt bằng +30.
  • Bộ điều khiển Siemens: S7-300, S7-1200.
  • Chuẩn kết nối truyền thông: Profinet.
  • Giao diện giám sát, điều khiển WinCC V14 Professional–SP1.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi