Cung cấp hệ thống tự động hóa – DCS ABB Frelance cho Tuyển đồng Sin Quyền 2, tỉnh Lào Cai

Tên dự án: Cung cấp hệ thống tự động hóa – DCS ABB Frelance cho Tuyển đồng Sin Quyền 2, tỉnh Lào Cai

Năm thực hiện:  2018

Nội dung: Cung cấp hệ thống tự động hóa – DCS ABB Frelance phục vụ điều khiển, giám sát toàn bộ công nghệ khai thác và tuyển đồng Sin Quyền 2.

  • Bộ điều khiển trung tâm dự phòng nóng CPU AC 900F: đảm bảo sự hỗ trợ cho chế độ hoạt động đồng bộ của các hệ thống đầu vào/đầu ra được phân chia và hỗ trợ công nghệ CiR (Configuration in Run).
  • Cấu trúc liên kết mạng: mạng hình vòng (Ring), tăng cường sự ổn định hệ thống truyền thông khi có lỗi vật lý trên đường mạng.
  • Tích hợp máy chủ Trend server: phục vụ truy xuất đồ thị, bảng biểu, số liệu dài hạn trong suốt quá trình hoạt động.
  • Giao diện vận hành HMI, Panel: Lập trình trên phần mềm Control Builder F và Panel Builder 800. Giao diện được Việt hoá và tối ưu, phục vụ công tác điều khiển, vận hành và chẩn đoán lỗi nhanh chóng, thân thiện với người sử dụng.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi