Thiết kế và cung cấp hệ thống tủ điện dây chuyền cán thép – Nhà máy thép Nam Thuận

Tên dự án:  Thiết kế và cung cấp hệ thống tủ điện dây chuyền cán thép – Nhà máy thép Nam Thuận

Thời gian thực hiên: 2018

Nội dung: Cung cấp hệ thống, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền động AC, DC và PLC cho hệ Cán Thép.  Tủ điện được thiết kế tuân thủ theo chuẩn Sivacon 8PT Siemens.

  • Cung cấp, vận hành hệ tủ truyền động AC: Sử dụng các bộ converter cao cấp Sinamics S120, đa dạng về dải công suất, đáp ứng các yêu cầu điều khiển truyền động chính xác, phức tạp và hiệu suất cao.
  • Cung cấp, vận hành hệ tủ truyền động DC: Sử dụng các bộ converter Sinamics DCM DC kết hợp  bộ điều khiển Advanced control Unit, dải công suất từ 315-450kw.
  • Cung cấp, lắp đặt hệ điều khiển PLC S7-400, S7-300 và các bộ điều khiển phân tán toàn khu vực cán thép.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi