Hệ thống điều khiển băng tải cấp than bùn cho nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

Tên dự án: Hệ thống cấp than cho nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

Thời gian thực hiện: tháng 2/2009
Nội dung: Cung cấp thiết bị, lắp đặt chạy thử và hoàn chỉnh hệ thống điều khiển công trình “Hệ thống băng tải cấp than cho nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả”

Hệ thống gồm 6 tuyến băng, tổng chiều dài tuyến 1.5 km.

Ứng dụng mạng SCADA trên nền tảng mạng truyền thông Profibus với biến tần Hitachi và các bộ điều khiển,thu thập dữ liệu hiện trường Siemens cho phép điều khiển và giám sát hệ thống từ phòng điều khiển trung tâm.

Năng suất vận chuyển hệ thống.
Than bùn: 300 tấn/h v=2m/s
Than bùn: 300 tấn/h v=2m/s

Tủ điều khiển với biến tần HITACHI

Ứng dụng động cơ, hộp số FLENDER trong băng tải

 

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi