Solfware

Phần mềm cấu hình DeviceNet

EH-RMDCFGE : Đặc điểm

 • Kết nối trực tiếp qua môđun EH-CPU với cáp lập trình tiêu chuẩn (EH-VCB02).
 • Dễ dàng gán địa chỉ. Địa chỉ tiêu chuẩn của Hitachi được hỗ trợ trên cả chế độ LINK và REMOTE
 • Giống RSNetWorx™
 • Giao diện người sử dụng tương tự như của RSNetWorx™ cho DeviceNet™.
 • Dùng Windows 2000/XP
 • Hỗ trợ cho Windows 98/2000/ME/XP.

Phần mềm lập trình

Hitachi có 2 kiểu phần mềm là LEW (Ladder Editor) và PRO-H.

Người sử dụng có thể lựa chọn phần mềm tuỳ theo nhu cầu

LEW Ladder Editor PRO-H

LEW (Ladder Editor cho Windows) : Đặc điểm

 • Hoạt động với Windows 95/98/NT/2000/XP
 • Tương thích với phần mềm DOS
 • Cửa sổ giám sát theo mục đích của người sử dụng
 • Chức năng điều chỉnh bộ nhớ dữ liệu
 • Chức năng tham chiếu chéo

PRO-H : Đặc điểm

 • Tiêu chuẩn IEC61131-3
 • Hoạt động với Windows 95/98/NT
 • 5 chương trình soạn thảo (LD, IL, FBD, SFC, ST)
 • Có hướng dẫn đặc biệt cho PLC dòng H/EH

Sản phẩm liên quan

Solfware

Phần mềm cấu hình DeviceNet EH-RMDCFGE : Đặc điểm Kết nối trực tiếp qua môđun EH-CPU với cáp lập trình tiêu chuẩn

Bộ điều khiển AC Servo

Bộ điều khiển Servo AC với chức năng PLC Đặc điểm Bộ điều khiển Servo nhỏ gọn làm việc độc lập – Hỗ

Bộ PLC Micro-EH

Useful functions for small automation process

Bộ PLC EH-150

Tương thích với PLC dòng H chạy chương trình của người sử dụng, CPU của EH-150 có 2 cổng truyền thông: cổng 1 và cổng 2

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi