Dịch vụ kỹ thuật: bảo trì, bảo dưỡng toàn diện cho hệ thống khởi động mềm tại Công ty thép Hòa Phát Dung Quất

Nội dung thực hiện: Bảo trì, bảo dưỡng toàn diện cho hệ thống 12 tủ điện khởi động mềm trung thế 10kV Solcon. Phân tích, đánh giá, loại bỏ các nguy cơ gây ra sự cố để duy trì thiết bị hoạt động ổn định, tin cậy đáp ứng được yêu cầu sản xuất liên tục của Công ty thép Hòa Phát Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Năm: 2021

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi