• CONTACT

  Head office:
  + Tel: (+84-24) 6269 7755
  + Fax: (+84-24) 6269 5556
  + Email: info@haianhjsc.vn;
  HCMC branch:
  + Tel: (+84-28) 3517 8949
  + Fax: (+84-28) 3517 8950
  + Email: info@haianhjsc.vn

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Kính thưa Quý khách hàng! Được thành lập từ năm 2003, Công ty CP TMKT Hải Anh (tên giao dịch quốc

Xem thêm ...
 • CONTACT

  Head office:
  + Tel: (+84-24) 6269 7755
  + Fax: (+84-24) 6269 5556
  + Email: info@haianhjsc.vn;
  HCMC branch:
  + Tel: (+84-28) 3517 8949
  + Fax: (+84-28) 3517 8950
  + Email: info@haianhjsc.vn

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi