Hệ thống điều khiển phân tán DCS – công ty xi măng Vicem Sông Thao

Dự án: Cung cấp, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật thay thế, nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán DCS – Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao.

Năm thực hiện: 2024

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi