Chính sách Môi trường, An toàn, VSLĐ và Sức khỏe nghề nghiệp

Nhận thức rằng “Bảo vệ môi trường, trái đất và mạng sống quý giá của từng thành viên trong công ty là một vấn đề quan trọng hàng đầu”. Chúng tôi cam kết:

  • Tuân thủ luật và các yêu cầu khác, hoàn thiện, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý môi trường; hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động dựa trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018.
  • Tuân thủ và kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình sản xuất, lắp đặt, các quy định về an toàn lao động – vệ sinh môi trường, sức khỏe nghề nghiệp. Tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định bằng việc trang bị kiến thức an toàn lao động, cung cấp đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ an toàn cho người lao động.
  • Thiết lập và xem xét mục tiêu môi trường; an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp bao gồm giảm thiểu rủi ro, tai nạn lao động; giảm tiêu thụ tài nguyên, năng lượng; giảm phát thải; tái sử dụng chất thải; xây dựng các kế hoạch chuẩn bị và đáp ứng với tình huống khẩn cấp nhằm kịp thời ứng phó với các sự cố khẩn cấp về môi trường; an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp có thể xảy ra.
  • Đảm bảo người lao động được (đại diện của người lao động) được tham vấn và tham gia trong việc phát triển, hoạch định, thực hiện đánh giá kết quả thực hiện và hành động để cải tiến hệ thống thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
  • Nỗ lực nâng cao nhận thức bằng việc tiến hành truyền đạt chính sách và mục tiêu môi trường, hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động. Chỉ đạo, phối hợp với các công ty liên quan, hợp tác với cộng đồng xã hội trong khu vực.

Hà Nội, ngày 10  tháng 05 năm 2022
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Bài viết mới hơn

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi