Hệ thống màn hình & phần mềm giao diện người máy SIMATIC HMI

  • Màn hình điều khiển
  • Phần mềm giám sát

+ SIMATIC WinCC (TIA Portal): tạo ra các ứng dụng trong lĩnh vực cấp trường và quan sát quá trình hoặc hệ thống SCADA.

+ SIMATIC WinCC flexible: giải pháp trực quan bảo trì trong phạm vi cấp trường.

+ SIMATIC WinCC SCADA system: tạo các quá trình trực quan hoặc hệ thống SCADA.

+ SIMATIC WinCC Open Architecture SCADA system: tạo ra các ứng dụng với yêu cầu cao về sự thích nghi với đối tượng cụ thể, các ứng dụng lớn và phức tạp, cũng như các dự án mà hệ thống yêu cầu các chức năng đặc biệt.

Hệ thống màn hình & phần mềm giao diện người máy SIMATIC HMI

Hệ thống màn hình & phần mềm giao diện người máy SIMATIC HMI

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi