Điều khiển quản lý lưu trữ - SMC

Hệ thống điều khiển và giám sát pin và bộ chuyển đổi năng lượng trong các nhà máy lưu trữ nhỏ, vừa và lớn. Bộ điều khiển quản lý lưu trữ (SMC) đóng vai trò là thiết bị chuyển tiếp giữa các bộ chuyển đổi năng lượng, Hệ thống quản lý pin tích hợp (BMS) và Hệ thống quản lý năng lượng cấp cao (EMS).

Sản phẩm xử lý các điểm thiết lập do EMS đưa ra và điều khiển bộ chuyển đổi năng lượng phù hợp trong giới hạn do BMS đặt ra. Sản phẩm liên tục đảm bảo tính đến cả các ràng buộc bên ngoài và các điều kiện bên trong của hệ thống lưu trữ năng lượng, do đó tối đa hóa tuổi thọ và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Được thiết kế để linh hoạt, SMC có thể được cấu hình để thu thập thông tin về các thành phần hệ thống khác, chẳng hạn như điều kiện báo động. Do đó, các lỗi ảnh hưởng đến hệ thống điều hòa không khí, hệ thống chữa cháy, UPS hoặc bất kỳ thành phần quan trọng nào khác đều có thể được xử lý để đạt hiệu suất tối ưu và báo hiệu cho các hệ thống điều khiển cấp cao hơn.

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi