Khớp nối thép

Khớp nối thép

Khớp nối thép

Khớp nối thép SIEMENS ARPEX®, thuộc series ARS-6 COMPOSITE kết hợp khớp thép không phải bảo trì với công nghệ Composite mới. Đây là loại khớp nối cực kỳ nhẹ, chống ăn mòn với sai lệch góc cho phép lên tới 0.7° trong với những truyền động cơ khoảng cách lớn giữa các trục.

Khớp nối thép SIEMENS ARPEX®, ARC-8/10 là loại khớp thép không phải bảo trì có mômen lớn và tốc độ cao với độ sai lệch góc cho phép lên tới 0.3o.

Khớp nối thép SIEMENS ARPEX® là loại khớp nối thép không phải bảo trì thuộc seri ARF-6 được dùng trong các ứng dụng có momen từ thấp đến trung bình nhưng có khoảng cách trục cực kỳ ngắn và sai lệch góc cho phép lên tới 0.7°.

Khớp nối thép SIEMENS ARPEX® dùng cho truyền động bơm, khớp nối thép không phải bảo trì ARP-6 được ứng dụng tối đa cho truyền động bơm, đặc biệt cho các loại bơm ly tâm với sai lệch góc cho phép lên tới 0.7°. Đáp ứng các điều kiện API 610. Các tuỳ chọn cho thiết kế kiểu API 671 cũng được hỗ trợ

Khớp nối thép SIEMENS ARPEX®, thuộc loại khớp nối thép dòng ARS-6 không phải bảo trì được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng có tốc độ từ thấp đến trung bình với độ sai lệch góc cho phép lên tới 0.7°.

Khớp nối thép SIEMENS ARPEX®, dòng khớp nối tốc độ cao ART-6/8/10 ứng dụng trong hệ truyền động rất tinh vi trong lĩnh vực cấp nguồn, trong công nghiệp hoá học dầu khí và trong hàng hải. Hoàn toàn thích hợp cho tất cả các ứng dụng tốc độ cao đòi hỏi mômen truyền động tin cậy ngay cả khi có sai lệch trục.

Khớp nối SIEMENS

ARPEX ARS-6

Khớp nối thép ARPEX®, thuộc loại khớp nối thép dòng ARS-6 không phải bảo trì được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng có tốc độ từ thấp đến trung bình với độ sai lệch góc cho phép lên tới 0.7°.

ARPEX ARS – 6 COMPOSITE

Khớp nối thép ARPEX®, thuộc series ARS-6 COMPOSITE kết hợp khớp thép không phải bảo trì với công nghệ Composite mới

ARPEX ARP – 6

Khớp nối thép ARPEX® dùng cho truyền động bơm, khớp nối thép không phải bảo trì ARP-6 được ứng dụng tối đa cho truyền động bơm, đặc biệt cho các loại bơm ly tâm với sai lệch góc cho phép lên tới 0.7°. Đáp ứng các điều kiện API 610. Các tuỳ chọn cho thiết kế kiểu API 671 cũng được hỗ trợ

ARPEX ARM – 4

Khớp nối thép ARPEX®, thuộc dòng khớp nối thép nhỏ ARM-4 không phải bảo trì được dùng cho các truyền động có mômen rất thấp và sai lệch góc cho phép lên tới 1°.

ARPEX ARF – 6

Khớp nối thép ARPEX® là loại khớp nối thép không phải bảo trì thuộc seri ARF-6 được dùng trong các ứng dụng có momen từ thấp đến trung bình nhưng có khoảng cách trục cực kỳ ngắn và sai lệch góc cho phép lên tới 0.7°.

ARPEX ARC-8/10

Khớp nối thép ARPEX®, ARC-8/10 là loại khớp thép không phải bảo trì có mômen lớn và tốc độ cao với độ sai lệch góc cho phép lên tới 0.3o.

ARPEX ART-6/8/10

Khớp nối thép ARPEX®, dòng khớp nối tốc độ cao ART-6/8/10 ứng dụng trong hệ truyền động rất tinh vi trong lĩnh vực cấp nguồn, trong công nghiệp hoá học dầu khí và trong hàng hải

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi