PLC SIEMENS

PLC SIEMENS

PLC SIEMENS

PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công.

PLC (Programmable Logic Controller hay Programmable Controller) là một máy tính điện tử được sử dụng trong các quá trình tự động hóa trong công nghiệp
Thiết bị điều khiển có thể “lập trình mềm”, làm việc theo chương trình lưu trong bộ nhớ (như 1 máy tính điều khiển chuyên dụng)
Thích hợp nhất cho điều khiển logic (thay thế các rơle), song cũng có thể chức năng điều chỉnh (như PID, mờ,…) và các chức năng tính toán khác.
Cấu tạo của PLC :
Một bộ nhớ chương trình RAM bên trong ( có thể mở rộng thêm một số bộ nhớ ngoài EPROM ).
Một bộ vi xử lý có cổng giao tiếp dùng cho việc ghép nối với PLC .
Các Modul vào /ra.
Bên cạnh đó, một bộ PLC hoàn chỉnh còn đi kèm thêm một đơn vị lập trình bằng tay hay bằng máy tính. Hầu hết các đơn vị lập trình đơn giản đều có đủ RAM để chứa đựng chương trình dưới dạng hoàn thiện hay bổ sung . Nếu đơn vị lập trình là đơn vị xách tay , RAM thường là loại CMOS có pin dự phòng, chỉ khi nào chương trình đã được kiểm tra và sẳn sàng sử dụng thì nó mới truyền sang bộ nhớ PLC . Đối với các PLC lớn thường lập trình trên máy tính nhằm hổ trợ cho việc viết, đọc và kiểm tra chương trình. Các đơn vị lập trình nối với PLC qua cổng RS232, RS422, RS458, …

PLC siemens

PLC Siemens S7-400

PLC Siemens S7 - 400 được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình.

Dải sản phẩm bao gồm 9 loại tiêu chuẩn cho CPU, 2 cho dự phòng, 2 cho làm việc liên tục.

PLC Siemens S7-300

PLC Siemens S7-300 –   Hệ thống mô đun PLC nhỏ cho dải đặc tính làm việc nhỏ đến trung bình –   Với phạm vi mô đun có thể mở rộng nên thích nghi tối đa các nhiệm vụ tự động hóa –   Sử dụng linh hoạt thông qua việc thực hiện đơn giản cấu trúc phân tán và Mạng lưới đa năng –   Vận hành thân thiện người dùng và thiết kế không phức tạp –   Có thể mở rộng bài toán khi nhiệm vụ điều khiển tăng lên 1. CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CPUs: CPU 312 –   Nhiều cấp đầu vào trong tất cả các tác vụ của tự động hóa –   Phù hợp với các ứng dụng nhỏ với các yêu cầu hiệu suất xử lý trung bình CPU 314 –   Phù hợp các nhà máy với yêu cầu phạm vi chương trình trung bình –   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động CPU 315-2DP –   CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC –   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động –   Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất –   Kết nối mạng truyền thông PROFIBUS DP Master/Slave –   Có khả năng mở rộng vào/ra thông minh –   Cấu hình cấu trúc phân tán vào/ra –   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS CPU 315-2PN/DP –   CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC –   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động –   Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất –   Có 2 cổng truyền thông PROFINET –   Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET –   Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3 –   Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET –   PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa –   Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định –   Hỗn hợp giao diện truyền thông MPI và PRIFIBUS DP CPU317-2DP –   CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC –   Phù hợp với  nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như  các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy –   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động –   Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất –   Có 2 cổng truyền thông PROFINET –   Có khả năng mở rộng vào/ra thông minh –   Cấu hình cấu trúc phân tán vào/ra –   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS CPU 317-2PN/DP –   CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC –   Phù hợp với  nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như  các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy –   Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động –   Có 2 cổng truyền thông PROFINET –   Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET –   Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3 –   Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET –   PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa –   Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định –   Hỗn hợp giao diện truyền thông MPI và PRIFIBUS DP –   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS CPU 319-3PN/DP –   Tốc độ xử lí câu lệnh của CPU cao, bộ nhớ chương trình rộng,  số lượng khung dữ liệu phù hợp với các yêu cầu ứng dụng –   Phù hợp với  nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như  các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy –   Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất –   Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET –   Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển bất siemens FROFINET I/O –   Có 2 cổng truyền thông PROFINET –   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS –   PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa –   Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định –   Tích hợp vào ra phân tán trong bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFIBUS –   Hỗ trợ tùy chọn việc sử dụng các công cụ kỹ thuật SIMATIC CPU 312C –   Khối CPU tích hợp vào/ra số –   Phù hợp các ứng dụng nhỏ với các yêu cầu tốc độ xử lý cao –   Chức năng công nghệ CPU313C –   Khối CPU tích hợp vào/ra số –   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh –   Chức năng công nghệ CPU313C-2PtP –   Khối CPU tích hợp vào/ra số cũng như giao diện nối tiếp thứ hai –   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh –   Chức năng công nghệ CPU 313C-2DP –   Khối CPU tích hợp vào/ra số và giao diện truyền thông  PROFIBUS DP master/slave –   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh –   Phù hợp vói nhiệm vụ có chức năng đặc biệt –   Kết nối vào ra phân tán –   Chức năng công nghệ CPU 314C-2PtP –   Khối CPU tích hợp vào/ra số cũng như giao diện nối tiếp thứ hai –   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh –   Chức năng công nghệ CPU 314C-2DP –   Khối CPU tích hợp vào/ra số và giao diện truyền thông  PROFIBUS DP master/slave –   Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh –   Kết nối vào ra phân tán CPU 314C-2PN/DP –   Khối CPU tích hợp vào/ra số, vào ra tương tự và chức năng công nghệ –   Tốc độ xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động –   Kết nối vào ra phân tán thông qua PROFIBUS và PROFINET –   Có 2 cổng truyền thông PROFINET –   Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET –   Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3 –   Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET –   PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa –   Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định –   Chế độ Isochronous trong PROFIBUS 2. MÔ ĐUN VÀO RA  Mô đun vào ra Số –   Để thích ứng linh hoạt của bộ điều khiển với các nhiệm vụ tương ứng –   Kết nối cảm biến số và cơ cấu chấp hành số Mô đun vào ra Tương tự –   Để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp với tín hiều quá trình tương tự –   Để kết nối với cơ cấu chấp hành tương tự và các bộ cảm biến tương tự mà không cần khuếch thêm Các mô đun đặc biệt Mô đun Truyền thông –   Để thay đổi dữ liệu thông qua kết nối điểm-điểm và hệ thống bus –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối điểm-điểm –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới giao diện AS-I –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới PROFIBUS DP –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới PROFIBUS FMS –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới mạng ethernet công nghiệp Mô đun công nghệ –   Mô đun công nghệ có khả năng giảm nhẹ công việc cho CPU trong nhiệm vụ chuyên sâu như đếm, định vị, kiểm soát… 3. NGUỒN CUNG CẤP Nguồn 1 pha, 24VDC cho S7-300 4. PHỤ KIỆN: Rail

PLC Siemens S7-1200

PLC Siemens S7-1200 –   Bộ điều khiển gọn nhẹ có dải hiệu suất từ thấp đến trung bình –   Tích hợp quy mô lớn, tiết kiệm không gian, mạnh mẽ –   Với đường đặc tính thời gian thực đặc biệt và tùy chọn truyền thông lớn –   Bộ điều khiển với tích hợp giao diện điều khiển PROFINET IO để truyền thông giữa bộ điều khiển SMATIC, HMI, thiết bị lập trình, hoặc các thành phần tự động khác –   Các CPU có thể sử dụng chế độ độc lập trong mạng hoặc trong các cấu trúc được phân phối –   Rất đơn giản trong việc lắp đặt, lập trình và vận hành –   Tích hợp Web sever với  tiêu chuẩn, đặc thù người dùng trang web –   Chức năng ghi dữ liệu để lưu trữ dữ liệu trong thời gian chạy từ khi sử dụng chương trình –   Công suất lớn, các chức năng tích hợp công nghệ như đếm, đo lường, điều khiển vòng kín, điều khiển chuyển động –   Tích hợp đầu ra/ đầu vào số và tương tự –   Các phương tiện mở rộng linh hoạt: + Các bo mạch tín hiệu được sử dụng trực tiếp trong bộ điều khiển + Có thể mở rộng bộ điều khiển bằng các modun  tín hiệu vào/ra + Phụ kiện, ví dụ: Bộ cấp nguồn, mô đun chuyển đổi hoặc thẻ nhớ SIMATIC 1. CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CPUs:  CPU 1211C Bộ điều khiển thuộc họ sản phẩm S7 có thể mở rộng bởi: –   1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB) –   Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM) CPU 1212C Bộ điều khiển mở rộng từ S7 với  phương án mở rộng cơ bản: –   1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB) –   2 mô đun tín hiệu (SM) –   Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM) CPU 1214C Bộ điều khiển mở rộng từ S7 với phương án mở rộng linh hoạt: –   1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB) –   8 mô đun tín hiệu (SM) –   Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM) CPU 1215C Bộ điều khiển công suất lớn với phương án kết nối mạng cải tiến –   1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB) –   8 mô đun tín hiệu (SM) –   Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM) CPU 1217C Bộ điều khiển công suất lớn, xử lý tín hiệu cực nhanh –   1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB) –   8 mô đun tín hiệu (SM) –   Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM) 2. MÔ ĐUN VÀO RA Mô đun vào ra Số –   Modun vào/ ra số là bổ sung tích hợp vào/ra cho CPU SIMATIC S7-1200 –   Các mô đun tín hiệu là các mô đun tách rời; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200 trừ  CPU 1211C –   Bo mạch tín hiệu là mô đun cắm vào CPU, để sử dụng khi không gian bị hạn chế; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200 –   Để Thích ứng linh hoạt với bộ điều khiển khiển để thực hiện nhiệm vụ liên quan –   Để Mở rộng thêm đầu ra/ đầu vào cho hệ thống Mô đun vào ra Tương tự –   Đầu vào đầu ra tương tự cho SIMATIC S7-1200 –   Các Mô đun tín hiệu là các mô đun riêng biệt; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200 trừ  CPU 1211C –   Bo mạch tín hiệu là mô đun cắm vào CPU, để sử dụng khi không gian bị hạn chế; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200 –   Với thời gian chuyển đổi rất ngắn –   Để kết nối cơ cấu chấp hành tương tương tự và các bộ cảm biến tương tự không cần thêm khuếch đại –   Để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp của tự động hóa Mô đun đặc biệt Mô đun truyền thông –   Mô đun truyền thông để +) trao đổi dữ liệu nối tiếp thông kết nối điểm-điểm ; với 2 kiểu truyền vật lí RS232 và R485 +) Kết nối với PROFIBUS +) Kết nối với các mạng GSM / GPRS mạng điện thoại di động –   Các modun truyền thông là các mô dun riêng biệt; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC Ss7-1200 –   Bo mạch tín hiệu là mô đun cắm vào CPU, để sử dụng khi không gian bị hạn chế; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200 Mô đun fail-safe –   fail-safe vào/ra số (DI và DQ) tương ứng trong kích thước của nó và mô đun chuẩn –   Chức  năng an toàn chứng nhận theo tiêu chuẩn IEC 61508 –   Được thiết kế để sử dụng an toàn liên quan đến SIL 3 tiêu chuẩn IEC 62601 và PL e theo tiêu chuẩn ISO 13849 –   Phân bố của F-adresses từ hệ thống tự động trong quá trình vận hành bằng phương pháp xác định duy nhất là các khe cắm trên bảng bus trung tâm trên mô đun không sử dụng thiết bị chuyển mạch DIP trên các mô đun để thiết lập –  Đường tuyền tự động F-adress trên thay thế các mô đun và không phân bố lại 3. NGUỒN CUNG CẤP: –   Đầu vào 120/230 VAC –   Đầu ra 24 VDC 4. MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT: Màn hình cơ bản thế hệ 1 –   Thiết bị lý tưởng từ 3” đến 15” để điều hành giám sát các hệ thống tự động –   Dễ dàng biểu diễn nhờ sử dụng màn hình đồ họa Pixel-Graphic –   Hoạt động bằng cách sử dụng cảm ứng và các phím chức năng –   Được trang bị với các chức năng cơ bản cần thiết như báo động, vẽ đồ thị, đồ họa vector, chuyển đổi ngôn ngữ –   Kết nối đơn giản với bộ điều khiển thông qua giao diện ethernet hoặc RS 232/485 –   Vận hành nhanh hơn nhờ tích hợp chuẩn đoán người dùng và thiết lập IP cho SIMATIC S7-1200 Màn hình cơ bản thế hệ 2 –   SIMATIC HMI Basic Panels, 2nd generation là thiết bị phát triển đầy đủ chức năng, là loại thiết bị ứng dụng HMI đơn giản –   Thiết bị có độ rộng màn hình 4”, 7”, 9” và 12” , hoạt động bằng tổ hợp phím và cảm ứng –   Độ phân giải cao, màn hình hiển thị rộng với 64.000 màu, thích hợp với lắp đặt thẳng đứng. Giao diện người dùng sáng tạo với khả năng sử dụng cải tiến mở ra phạm vi lựa chọn đa dạng nhờ chức năng điều khiển mới và đồ họa. Giao diện USB cho phép kết nối bàn phím, chuột, hay máy quét vạch và hỗ trỡ lưu trữ dữ liệu đơn giản trên USB –   Tích hợp gao diện Ethernet hoặc RS 232/485 cho phép kết nối đơn giản đến bộ điều khiển

PLC Siemens S7 1500

Modular, scalable, and universally usable system in IP20 level of protection
The system solution for a variety of automation applications in discrete automation
Highest performance with excellent usability
Configura

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi