Phần mềm lập trình bộ ĐK

Phần mềm lập trình bộ điều khiển

Phần mềm lập trình bộ điều khiển

1. Phần mềm TIA portal

+ Là 1 bước phát triển cao hơn thành công của STEP 7.

+ Với SIMATIC STEP 7 trong TIA Portal, người dùng có thể cấu hình, viết chương trình, và kiểm tra chẩn đoán tất cả các mô-đun và các bộ điều khiển SIMATIC.

+ Tất cả các công cụ cấu hình và lập trình cần thiết để tạo ra một chương trình an toàn theo định hướng được tích hợp vào giao diện người dùng STEP 7 và sử dụng một cấu trúc dự án chung.

2. Phần mềm Step 7

+ STEP 7 Lite: sử dụng cho S7-300/C7.

+ STEP 7 và STEP 7 Professional: sử dụng cho S7-300/S7-400/C7/WinAC.

Phần mềm STEP7

Phần mềm STEP7

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi