Khớp nối răng

Khớp nối răng

Khớp nối răng

Khớp nối răng SIEMENS ZAPEX – ZI Là loại khớp nối răng theo tiêu chuẩn quốc tế; có dung dịch bôi trơn, có độ bù sai lệch trục lên tới 0.5o.

Khớp nối răng SIEMENS ZAPEX – ZW Khớp nối răng có dầu và dịch bôi trơn và khoảng cách trục lên tới 1º

Khớp nối SIEMENS

ZAPEX – ZW

Khớp nối răng có dầu và dịch bôi trơn và khoảng cách trục lên tới 1º.

ZAPEX – ZI

Là loại khớp nối răng theo tiêu chuẩn quốc tế; có dung dịch bôi trơn, có độ bù sai lệch trục lên tới 0.5o.

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi