Khớp nối răng

Khớp nối răng

Khớp nối răng

Khớp nối răng SIEMENS ZAPEX – ZI Là loại khớp nối răng theo tiêu chuẩn quốc tế; có dung dịch bôi trơn, có độ bù sai lệch trục lên tới 0.5o.

Khớp nối răng SIEMENS ZAPEX – ZW Khớp nối răng có dầu và dịch bôi trơn và khoảng cách trục lên tới 1º

Khớp nối SIEMENS

ZAPEX – ZW

Khớp nối răng có dầu và dịch bôi trơn và khoảng cách trục lên tới 1º.

ZAPEX – ZI

Là loại khớp nối răng theo tiêu chuẩn quốc tế; có dung dịch bôi trơn, có độ bù sai lệch trục lên tới 0.5o.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi