Hải Anh tham dự sự kiện Hội nghị Đối tác dành cho DF & PD của Siemens năm 2018

Hội Nghị Đối tác của Ban Nhà máy Số & Công nghiệp Quy trình và Truyền động, Siemens Việt Nam năm 2018 được tổ chức tại khách sạn FLC Quy Nhơn, Bình Định từ 25 đến 26 tháng 10 năm 2018 với thông điệp “Cùng nhau Làm việc – Cùng nhau Phát triển – Cùng nhau Thành công”. Để duy trì sự tăng trưởng trong năm 2019 mới và xa hơn nữa, Ban Nhà máy Số và Công nghiệp Quy trình và& Truyền động đã quyết định tổ chức Hội nghị Đối tác vào đầu năm tài chính mới 2019 với chủ đề “Điều hướng hệ sinh thái kỹ thuật số” nhằm hướng tới một hệ sinh thái số cho ngành công nghiệp Việt Nam. Đối với Siemens, sự thành công của kinh doanh trong thời đại kỹ thuật số không chỉ dựa trên tri thức mà còn là sự chia sẻ, hợp tác giữa các bên.

Hội nghị hàng năm là dịp các đối trong cùng hệ thống gặp gỡ sau một năm hoạt động và nhận giấy Chứng nhận Đại lý cho năm tài chính 2019 mới.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi