Mục tiêu chất lượng

  • Hoàn thành 100% Doanh thu đặt ra theo kế hoạch hàng năm.
  • Công tác thương mại, đấu thầu: Nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác chuẩn bị hồ sơ dự thầu và đấu thầu. Bảo đảm 100% các hồ sơ dự thầu là hợp lệ, không có hồ sơ bị loại.
  • Hoàn thành 100% các dự án đảm bảo chất lượng đúng thiết kế, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và đạt tiến độ thi công khi nghiệm thu. Không có bất kỳ phản hồi khiếu nại bằng văn bản liên quan đến chất lượng, tiến độ công trình. Không có hạng mục, công trình thi công nào phát sinh sản phẩm sai hỏng dù là nhỏ nhất;
  • Đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố chạm chập, cháy nổ xảy ra do nguyên nhân chủ quan.
  • Tổ chức những chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn và cập nhật công nghệ kỹ thuật mới trong và ngoài nước.
  • Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hướng tới việc áp dụng hệ thống tích hợp quản trị doanh nghiệp.

Bài viết mới hơn

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi