SIMATIC ET 200SP

SIMATIC ET 200SP

SIMATIC ET 200SP

SIMATIC ET 200SP

The scalable SIMATIC ET 200SP I/O system is a highly flexible, modular I/O system with IP20 degree of protection. Via an interface module with PROFINET or PROFIBUS interface it can exchange IO data of the connected I/O modules with a higher-level control system. Alternatively, as further head-end stations, various PLC, F-PLC and open controllers are available as compact S7-1500 controllers (distributed controllers). ET 200SP components are available as SIPLUS version for extreme requirements and a high degree of robustness.

Compact design

 

 • Modular configuration with up to 64 modules
 • System-integrated self-assembling load group supply without power module via light BaseUnits
 • Small size and highly flexible due to the modular design and comprehensive product range
 • Up to 16 channels per module
 • Permanent wiring
 • Hot swapping: Module replacement without tools in RUN
 • Operation with gaps

 

Flexible connection system

 

 • Push-in terminals for cross-sections up to 2.5 mm2
 • BaseUnits for 1-wire or direct multi-wire connection
 • Optimum accessibility for wiring due to spring release and measuring tap next to the conductor opening
 • Flexible PROFINET-connection via BusAdapter (RJ45, FastConnect, FiberOptic), also as integrated media converter

 

Safety Integrated

 

 • Easy integration of fail-safe modules
 • Easy F parameter assignment via software
 • Group-by-group disconnection of non-failsafe modules

 

High performance

 

 • Isochronous PROFINET
 • Internal data transfer with up to 100 Mbit/s
 • Record analog values and output as of 50 µs
 • Record digital values and output as of 1 µs

 

High-performance technology

 

 • Modules for the functions Counting, Positioning, Weighing

 

Energy efficiency

 

 • Energy meter for recording electrical variables
 • System-integrated PROFIenergy with interval substitute values

 

Advanced functions

 

 • Configuration control:
  Practical adaptation of the actual configuration via user software (option handling)
 • Time-based IO:
  time stamping of the signals to the µs
 • MSI/MSO:
  Simultaneous access to I/O data from up to 4 PLCs
 • Oversampling:
  n-fold acquisition or output of digital and analog signals within a PN cycle

 

Communication standards

 

 • PROFINET IO
 • PROFIBUS DP V0/V1
 • ET connection for connecting the ET 200AL (IP67)
 • IO-Link V1.1
 • AS-Interface
 • Point-to-point (RS232, RS485, RS422)

 

CPU

 

 • PROFINET connection with 3 ports
 • IO Controller and PNIO Device
 • Optional expansion as DP master/slave
 • Also as failsafe version and open controller

 

Labeling of I/O modules

 

 • Meaningful labeling on the front of the I/O modules
 • Optionally expandable with
 • Labeling strips
 • Reference identification label

Sản phẩm liên quan

SIMATIC ET200MP

Mô đun giao tiếp IM 155-5 PN ST cho SIMATIC ET200MP, để kết nối với PROFINET

SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S SIMATIC ET 200S Distributed I/O system to degree of protection IP20 with minimal wiring outlay, also for extremely

SIMATIC ET 200SP

Hệ thống SIMATIC ET 200SP I/O có khả năng mở rộng rất linh hoạt. Thông qua một mô đun truyền thông với giao thức PROFINET và PROFIBUS, nó có thể trao đổi dữ liệu của các mô đun I/

SIMATIC ET 200M

SIMATIC ET 200M 1. MÔ ĐUN GIAO TIẾP IM153-1/153-2 + IM153-1:  có giá cả hợp lý,  phù hợp nhất đối với hầu hết các ứng dụng trong môi trường sản xuất. Nó cho phép sử dụng lên đến 8 I/O module cho S7-300 + IM153-2: được sử dụng đối với yêu cầu cao hơn trong công nghệ sản xuất, chẳng hạn như việc sử dụng công nghệ với hiệu suất cao nhất cùng với đồng bộ hóa. IM này cũng được thiết kế để sử dụng với các PCS 7 trong lĩnh vực ứng dụng sản xuất IM153-4PN + Để kết nối ET200M với PROFINET IO (qua đường dây đồng, RJ45), nó như một thiết bị IO. + Có 2 loại: IM 153-4PN STANDARD, IM 153-4PN HIGH FEATURE. + Tích hợp 2 cổng chuyển mạch. + 12 mô đun cho mỗi trạm. + Tốc độ truyền 10 Mbit / s / 100 Mbit / s 2. MÔ ĐUN VÀO RA   Mô đun vào ra Số –   Để thích ứng linh hoạt của bộ điều khiển với các nhiệm vụ tương ứng –   Kết nối cảm biến số và cơ cấu chấp hành số  Mô đun vào ra Tương tự –   Để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp với tín hiều quá trình tương tự –   Để kết nối với cơ cấu chấp hành tương tự và các bộ cảm biến tương tự mà không cần khuếch thêm  Các mô đun đặc biệt Mô đun Truyền thông –   Để thay đổi dữ liệu thông qua kết nối điểm-điểm và hệ thống bus –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối điểm-điểm –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới giao diện AS-I –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới PROFIBUS DP –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới PROFIBUS FMS –   Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới mạng ethernet công nghiệp Mô đun công nghệ –   Mô đun công nghệ có khả năng giảm nhẹ công việc cho CPU trong nhiệm vụ chuyên sâu như đếm, định vị, kiểm soát… 3. NGUỒN Nguồn 1 pha, 24VDC cho S7-300

SIMATIC ET 200iSP

+ Tối ưu hóa cho việc tích hợp vào các hệ thống điều khiển quá trình (ví dụ như SIMATIC

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi