Hệ thống điều khiển cho cầu trục tại công trình thuỷ điện Xekaman 3

Tên dự án: Mua sắm thiết bị điện điều khiển cầu trục – Công trình thuỷ điện Xekaman 3
Thời gian thực hiện: tháng 8/2009
Nội dung: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện và vật tư để phục vụ lắp đặt tủ điện cho hệ thống điều khiển dùng biến tần Hitachi SJ700 cho cầu trục đập tràn 80/20 tấn, cầu trục cửa nhận nước 30/20 tấn và cầu trục hạ lưu 15 tấn tại công trình thuỷ điện Xekaman3

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi