Ứng dụng cần trục nâng hạ container

Ứng dụng cần trục nâng hạ container

Ứng dụng cần trục nâng hạ container

Thông số kỹ thuật:Tải trọng nâng: under spreader: 40t

Under cargo beam: 48t

Total hoisting: 52t

Tầm với: Phía nước: 36m

Phía bờ: 12m

Tầm nâng: Trên ray: 30m

Độ sâu dưới ray: 15m

Động cơ truyền động:Hoist: 2x270kW

Trolley: 2x60kW

Boom: 110kW

Slewing: 5kW

Gantry: 8x25kW

Cấu trúc hệ thống điều khiển

Yêu cầu công nghệ – giải pháp

Yêu cầu:

– Cơ cấu Hoist: vấn đề lớn nhất cần giải quyết là sự đồng bộ – bao gồm các yêu cầu về hoạt động đồng tốc, yêu cầu về phân phối mômen tải, yêu cầu trong quá trình nâng hạ tải…

– Cơ cấu Trolley: luôn hoạt động đồng bộ. Vấn đề đồng bộ giữa các cơ cấu truyền động – bao gồm yêu cầu về điều khiển vị trí, tốc độ, xử lý hiện tượng trượt bánh xe cũng như giám sát sai lệch vị trí, các yêu cầu trong quá trình chạy/dừng…

– Cơ cấu Gantry: với khẩu độ lớn, cần giải quyết sự đồng bộ 2 chân khi di chuyển, tránh hiện tượng chạy zic zac gây mất an toàn khi vận hành – bao gồm yêu cầu về điều khiển tốc độ, xử lý hiện tượng trượt bánh xe, các yêu cầu trong quá trình chạy/dừng …

– Trong quá trình nâng hạ, đảm bảo độ chính xác, độ êm dịu, độ an toàn và tuổi bền lâu cho động cơ, hộp số, hệ thống phanh và cáp tải.

– Hệ thống đòi hỏi hoạt động ổn định, tin cậy, chính xác.

Giải pháp:

– Cổng trục với cơ cấu và yêu cầu đặt ra, gói phần mềm SIMOCRANE có những Function Module tương ứng cho từng cơ cấu.

– Các Function Module có thể hoạt động ở các chế độ điều khiển như chế độ độc lập, chế độ master-slave về mômen, chế độ đồng bộ.

– Bên cạnh đó, tương ứng với các Function Module là các Technology Function – các khối hàm được xây dựng sẵn nhằm giải quyết hầu hết các yêu cầu đặt ra đối với một cơ cấu cụ thể.

Function module tương ứng với các cơ cấu:

 

Function modules Number of axes Control modes Operating modes
Hoist * Single-axis positioning* Master-slave torque control operation

* Synchronous operation

* Automatic* Manual

* Jog mode

* Positionless

(closed-loop speed controlled)

* Encoderless emergency mode

Trolley (Cross travel) * Single-axis positioning* Master-slave torque control operation

* Synchronous operation

* Automatic* Manual

* Jog mode

* Positionless

(closed-loop speed controlled)

* Encoderless emergency mode

Gantry (Long travel) * Single-axis positioning* Master-slave torque control operation

* Synchronous operation

* Automatic* Manual

* Jog mode

* Positionless

(closed-loop speed controlled)

* Encoderless emergency mode

Boom * Closed-loop speed controlled with torque limiting * Jog mode* Positionless

(closed-loop speed controlled)

Slewing gear * Single-axis positioning * Automatic* Manual

* Jog mode

* Positionless

(closed-loop speed controlled)

 

 

Technology function được sử dụng:

– Load-dependent field weakening: Tuỳ thuộc vào tải trọng mà tốc độ làm việc có thể tự động hiệu chỉnh tham số gia tốc nhằm tăng năng suất hoạt động.

– Prelimit switch: Hàm tích hợp sẵn khai báo cho các công tắc hành trình nhằm hạn chế tốc độ.

– Start Pulse: Hàm hiệu chỉnh tự động tăng Mômen tránh hiện tượng “trôi tải” trong quá trình hạ, đồng thời tăng Mômen trong quá trình bắt đầu nâng.

– Change Over HDFW: Điều chỉnh thời gian gia tốc và giảm tốc trong chế độ không tải và đầy tải.

– Current distributation monitoring: Giám sát dòng điện trong chế độ master/slave

– Master switch: Hàm cho phép cài đặt đường đặc tính điều khiển tốc độ từ tay điều khiển (Joystick) tránh trường hợp tăng tốc đột ngột trong quá trình khởi động.

– Anti-slip control: Giải quyết vấn đề trượt bánh xe bằng cách sử dụng thêm 1 External Encoder được giám sát, nếu có sự sai lệch tốc độ quá giới hạn cho phép thì sẽ tác động tới tốc độ gia tốc của cơ cấu.

– Monitoring the overspeed: Hàm giám sát tốc độ cho phép cảnh báo hoặc ngắt an toàn khi xảy ra hiện tượng quá tốc (mất kiểm soát về tốc độ)

– Slewing velocity dependent on the length of overhang: hàm này được sử dụng nhằm đảm bảo tốc độ của cơ cấu quay được thay đổi tuỳ thuộc vào bán kính làm việc (tầm với) nhằm mục đích giữ vận tốc dài là hằng số.

– AccelChangeSlewGear: Khi tầm với tăng lên thì mômen tải đối với cơ cấu Slewing cũng tăng lên trong khi gia tốc, nhằm mục đích tránh việc vượt giới hạn dòng thì thời gian tăng tốc và giảm tốc được hiệu chỉnh một cách tuyến tính theo tầm với.

– Time-optimized positioning for a single axis: Drive có thể di chuyển tới vị trí xác định 1 cách nhanh và chính xác với vận tốc, gia tốc, giảm tốc lớn nhất đã định.

– Master-slave torque control: Chế độ master-slave được sử dụng khi 2 động cơ được gắn chung 1 trục. Master hoạt động ở chế độ điều khiển vị trí theo vòng kín hoặc ở chế độ điều khiển mômen theo vòng kín. Master gửi giá trị mômen đặt tới slave.

– Synchronous operation: Chế độ đồng bộ được sử dụng nếu cả 2 động cơ được gắn chung 1 tải. Tuỳ thuộc chế độ vận hành, master và slave hoạt động ở chế độ điều khiển vị trí theo vòng kín hoặc điều khiển tốc độ theo vòng kín. Slave nhận giá trị đặt tốc độ hoặc vị trí từ master thông qua tỉ số (gear ratio 1:1)

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi