Công ty CP Phong điện Hải Anh – Quảng Trị ký cam kết bảo vệ môi trường

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025; Nhân dịp ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, ngày 9/6/2021 UBND huyện Hướng Hóa đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và ký cam kết thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh. Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Sỹ Đồng – PCT Thường trực UBND tỉnh đã kêu gọi tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt việc trồng cây xanh, thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu, hạn chế thiên tai.

Cùng với một số doanh nghiệp đang đầu tư dự án trên địa bàn huyện, Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh – Quảng Trị đã tham gia ký cam kết thực hiện chương trình nhằm giữ vững môi trường trong vùng dự án.

Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh – Quảng Trị đã ủng hộ UB MTTQ huyện với số tiền 10 triệu đồng góp phần chung tay thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi