Thực hiện thành công nghiệm thu xuất xưởng trực tuyến (Online FAT) cho dự án: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển cho hệ thống cấp thoát nước và HVAC tại khu tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Trong tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trên tinh thần quyết tâm đáp ứng tiến độ, chất lượng và quy trình quản lý dự án khắt khe trong ngành lọc hóa dầu, tháng 5 năm 2021, Hải Anh đã cùng với các chuyên gia đến từ hãng TECHNIP (Pháp), chủ đầu tư khu tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn và nhà thầu chính Vinaconex thực hiện thành công ONLINE – FAT, nghiệm thu xuất xưởng bằng phương thức Online cho dự án: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển cho hệ thống cấp thoát nước và HVAC tại khu tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

Với sự chuẩn bị kỹ càng về con người cũng như các công cụ thích ứng trong thời gian dịch bệnh, Hải Anh luôn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ cho dự án.  Đây là một thành quả và nỗ lực được ghi nhận từ chủ đầu tư, tổng thầu thực hiện dự án.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi