Hệ thống cân băng tải than tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Dự án: Đại tu hệ thống cân băng tải than tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Thời gian thực hiện: 2023

Phạm vi công việc: Tháo, sửa chữa và di chuyển 2 cân than tại các băng tải BC1A/B cầu cảng số 1 lắp đặt cho các tuyến băng tải BC1’/’’B vận chuyển than vào kho than nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1.

– Tháo, sửa chữa và di chuyển 2 cân than tại các băng tải BC1A/B cầu cảng số 2 lắp đặt cho các tuyến băng tải BC2A/B vận chuyển than vào kho than nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3MR.

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Địa chỉ: P301, Nhà D5C, đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | ĐT: (+84-24) 6269 7755 | Fax: (+84-24) 6269 5556

Chạm để gọi