Cung cấp, lắp đặt 3 cầu trục cho nhà máy thuỷ điện Buôn tua shar

Tên dự án: Công trình thuỷ điện Buôn tua shar
Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2008
Nội dung: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho 3 cầu trục chân dê cửa nhận nước, đập tràn, hạ lưu của nhà máy thuỷ điện Buôn Tua Shar với tải trọng lần lượt là 2×25/2×5/3.2 tấn, 2×12.5 tấn, 2×12.5 tấn

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi