Hệ thống trạm bơm trung áp 6kV – Công ty CP Sắt Thạch Khê

Tên dự án: THĐT4 – Cung cấp điện khai trường
Thời gian thực hiện: 11/2009
Nội dung:
– Thực hiện xây lắp đường dây, nhà trạm vận hành cho trạm bơm 6kV
– Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và hiệu chỉnh hệ thống 5 tủ khởi động mềm trung áp HRVS-DN 7.2kV – 140A của hãng SOLCON, các máy cắt cho trạm bơm trung áp.
– Cung cấp các động cơ trung áp 630kW Siemens cho trạm bơm
– Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống bơm nước ngầm với biến tần hạ áp HITACHI

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi