Lắp đặt 3 cầu trục chân dê cho công trình thuỷ điện Srepok 3

Cung cấp, lắp đặt 3 cầu trục chân dê là: hạ lưu, đập tràn, cửa nhận nước cho công trình thuỷ điện Srepok 3

Thời gian thực hiện: 2010
Nội dung: Cung cấp, lắp đặt 3 cầu trục chân dê là: hạ lưu, đập tràn, cửa nhận nước cho công trình thuỷ điện Srepok 3 với tải trọng nâng lần lượt là: 2x20T, 2x20T và 2×50+2×10+5T

Công trình thuỷ điện Srepok3 được hoàn thành vào cuối tháng 06/2010 đưa nhà máy thuỷ điện Srepok3 vào vận hành, góp phần giải quyết tình hình thiếu điện căng thẳng đang diễn ra trong mùa khô năm 2010.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi