Hệ thống khởi động mềm Multistart cho động cơ máy nén tại nhà máy dệt Châu Giang – Hà Nam

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống khởi động mềm Multistart cho nhà máy dệt Châu Giang – Hà Nam

Năm thực hiện: 2019

Thiết bị chính: Khởi động mềm Solcon

Điện áp đầu vào: 3.3 KV

Tổng công suất tủ điện:  1,4MW

Khởi động mềm sử dụng để khởi động 2 động cơ máy nén phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy dệt Châu Giang

 

 

 

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi