Hệ thống biến tần điều khiển máy ly tâm tại nhà máy đường An Khê

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống biến tần điều khiển máy ly tâm A XG-1750AT và cải tạo hệ thống tủ nguồn tại nhà máy đường An Khê

Năm thực hiện: 2020

Thiết bị chính:

  • Hệ thống sử dụng biến tần S120 Siemens với khối Smart line module và motor module lên tới 250 kW.

Bộ điều khiển trung tâm S7-1500 và màn hình TP900 Comfort phục vụ điều khiển và giám sát toàn bộ quá trình vận hành của thiết bị.

FAT hệ thống điện tại xưởng

Tháo động cơ phục vụ bảo dưỡng và nhận dạng

Màn hình giám sát và điều khiển

 Hệ thống hoàn thiện, đưa vào vận hành

 

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi