Hệ thống TPS điều khiển cho hệ thống sấy khí dây chuyền 2 – Nhà máy khí Messer Hải Dương

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống TPS điều khiển cho hệ thống sấy khí dây chuyền 2 – Nhà máy khí Messer Hải Dương

Năm thực hiện: 2019

Thiết bị chính: hệ thống điều khiển TPS Solcon – Điện áp đầu vào 400VAC

Hệ thống điện bao gồm 6 bộ điều khiển TPS công suất 120kW, sử dụng để điều khiển hệ thống sấy khí và làm khô khí.

 

 

 

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi