Khởi động mềm trung thế Solcon điều khiển hệ thống bơm nước tại mỏ than Cao Sơn

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt 3 tủ khởi động mềm trung thế Solcon điều khiển hệ thống bơm nước tại mỏ than Cao Sơn

Năm thực hiện: 2020

Thiết bị chính: Khởi động mềm Solon

Điện áp 6.6kV

Hệ thống phục vụ việc bơm nước dưới moong cho các hoạt động khai thác than lộ thiên.

 

 

 

 

 

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi