Dự án nhà máy điện gió Hải Anh – Quảng Trị đánh dấu bước phát triển quan trọng của Hải Anh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Cùng với Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Nova Energy đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc đã và đang được đầu tư, đến nay Hải Anh JSC đã tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo với mục tiêu góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường khi giảm thiểu đáng kể lượng khí thải nhà kính, lượng phế phẩm từ quá trình sinh nhiệt do sử dụng nhiên liệu hóa thạch, từ đó xây dựng nguồn năng lượng bền vững cho tương lai.

Tháng 6 năm 2020, dự án Nhà máy điện gió Hải Anh – Quảng Trị đặt tại tỉnh Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với công suất 40MW nằm trong danh mục các dự án điện gió được Thủ tướng Chính Phủ đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực, theo công văn số 795/TTg-CN.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi