Hệ thống biến tần điều khiển trạm quạt gió tại Công ty than Hạ Long – TKV

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt trạm quạt gió số 2 tại mặt bằng +115 tại Công ty than Hạ Long – TKV

Năm thực hiện: 2020

Thiết bị chính:

02 Tủ biến tần trung áp Siemens 6KV – 634KVA và Dịch vụ kỹ thuật cho Trạm quạt than Hạ Long

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi