Hải Anh JSC được cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Theo kế hoạch phát triển, Hải Anh JSC sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ cao Nova Energy tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trong năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ Ban quản lý công nghệ cao Hòa Lạc đã trao Quyết định chủ trương đầu tư số 47/QĐ-CNCHL cho Công ty CP TMKT Hải Anh được thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

  • Tên dự án đầu tư: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NOVA ENERGY
  • Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu, phát triển, thiết kế, chế tạo các thiết bị điều khiển, bộ biến đổi công suất, chuyển hóa và lưu trữ các nguồn năng lượng và hệ thống quản lý lưới điện thông minh cấp độ nhỏ SCADA/ Micro Smart Grid
  • Tổng diện tích đất: gần 10.000m2
  • Dự kiến đi vào hoạt động: Quý 4 năm 2021

Dự án đầu tư của Hải Anh JSC sẽ tạo ra những sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu; đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế xã hội; tạo việc làm cho lao động địa phương và lao động có trình độ cao; thúc đẩy phát triển sản xuất ngành công nghiệp năng lượng tái tạo góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Bài viết mới hơn

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi