Hệ thống khởi động mềm điều khiển quạt hệ thống khử lưu huỳnh tại công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống khởi động mềm 6.3KV-250A – điều khiển quạt hệ thống khử lưu huỳnh NMLG – Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương

Năm thực hiện: 2020

Thiết bị chính: 03 Tủ khởi động mềm trung áp Type Tested 6.3KV 250A; Công suất: ~ 2280 KW

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi